3D Skytte


Precis som i jakt och fält, så går tävlingen utmed en slitslad 24-30 målsbana ute i terrängen.
Skjutavstånd varierar och är inte kända av skyttarna. Kräver god förmåga till avståndsbedömning. Man skjuter 1-2 pilar beroende på arangörens bestämmelser. Målen är i naturtrogen storlek med hjärt- och lungzoner, som ger olika poängsättning.