Fältskytte

Fälten är en internationell gren. Fält är väldigt likt jaktskytte i sitt utförande, men med ett par skillnader som att man räknar total poäng på de tre pilar man skjuter (i jakt räknar man bara första poänggivande pil) och att tapeten är sexringade, med ett gult centrum och övriga fält svarta.
Man går en snitslad bana. Man skjuter både märkta eller omärkta avstånd som varierar från 5-60 m beroende på ålder och disciplin.