Jaktskytte

Jaktskytte innebär att man går en snitslad bana i skogen. Man skjuter på 30 mål med papperstavlor med djurmotiv på, där avstånden varierar mellan 5-60m beroende på tavelstorleken och klass. Avståndet är inte känt av skytten så skytten får avståndsbedöma själv utan några hjälpmedel. Första poänggivande pil räknas. Man har max 3 pilar på sig. Motiven på tavlorna kan vara allt ifrån björnar till småfågel, och har hjärt och kroppsring med olika poängsättning