ORDFÖRANDE


Morgan Elf


SEKRETERARE


Sara Hardingz


KASSÖR


Markus Krafthammar


WEBMASTER

Morgan Elf


LEDAMOT


christer Danehammar

Markus Kraftammar

Bo Severinsson
Sara Hardings


SUPPLEANTER


Roger Hallberg

Jan Erickson