ORDFÖRANDE


Peter Borg


SEKRETERARE


Camilla Frick


KASSÖR


Markus Krafthammar


WEBMASTER


Henric Borg
Morgan Elf


LEDAMOT


camilla Frick

Markus Kraftammar

Bo Severinsson
Magnus Jonsson


SUPPLEANTER


Daniel Leffler
Morgan Elf