Tavelskytte

Inomhus skjuter man på 25, 18 och 12 meter. 12 meter skjuts av skyttar upp till 13 år på 60 cm tapet, därefter mellan 13 år till 16 år skjuter man mot 40 cm tapet med undantag för långbågeklassen där man skjuter 60 tapet. Skyttar 16 år och äldre skjuter på 18 meter mot 40 cm tapet samt 60 tapet för långbåge eller på 25 meter mot 60 cm tapet. Vid en tävling inomhus skjuts 2 x 30 pilar, max poäng blir då på den 10-ringade tavlan 600 p. Senioråldern är indelad i klasser mellan 21 år till 49 år, 50 år till 59 år och 60 år och däröver.

Utomhus skjuter de yngsta på 20 meter, upp till 12 år. 13 år till 16 år tävlar på max 50 m. Damer på max 70 meter och herrar max 90 m. Den vanligaste tävlingarna går över 144 pilar, en s.k. FITA-rond, på 4 olika skjutavstånd. Eller 70m rond Även motionsronder finns.