Kostnader

Medlems avgift

Junior upp till 21 år.                                      300kr

Senior.                                                             600kr

Hyra av utrustning.                                      300kr

Stödmedlem.                                                300kr


Efter 1 sept: 50kr i månaden tills årets slut. (Samma gäller för bågskytteskolan)

Licensavgift

För att få deltaga i officiella tävlingar krävs tävlingslicens


A-licens   21/E och uppåt           310kr

B-licens   U16/U12                         210kr

C-lisens    U13  kostnadsfri