Långbåge

Detta är en mer ursprunglig form av bågskytte. En ren träbåge utan några som helst hjälpmedel används. Denna form är mer instinktiv än de andra formerna.
Det är en klass på frammars speciellt i jakt och 3D.